Rozwiązania dla stacji paliw

 

Najczęstsze zagrożenia, które występują na stacjach benzynowych to:

  • kradzież paliwa z dystrybutora (tankowanie i odjazd pojazdu bez uiszczenia należności za pobrane paliwo)
  • kradzież towaru ze sklepu/stacji dokonywane przez klientów (np. z regałów wystawionych w pomieszczeniu lub ze stoisk  zlokalizowanych na zewnątrz)
  • kradzieże dokonywane przez pracowników
  • akty wandalizmu
  • napady rabunkowe i rozboje
  • zdarzenia drogowe na terenie stacji

Specyfika dystrybucji paliw wymaga wszechstronnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Są to obiekty w sposób szczególny narażone na różnego typu niebezpieczeństwa.  Wynika to z faktu lokalizacji ich poza obszarem zabudowanym oraz ogólnodostępności i całodobowego trybu pracy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w obiekcie znajdują się jednostki pieniężne.

W zdecydowanej większości obiektów nie ma stałych pracowników ochrony, a jedynie obsługa stacji i bardzo często, zwłaszcza podczas nocnej zmiany, jednoosobowa. Choć najczęstszym przestępstwem na stacjach benzynowych jest kradzież paliwa z dystrybutora to monitorować należy cały obszar stacji, różnymi parametrami. Obszar monitorowany powinien obejmować, oprócz stanowisk do tankowania i dystrybutorów, również główne zbiorniki paliwowe, bezpośrednie otoczenie stacji, parking oraz wjazd i wyjazd. Kamery wjazdowe i wyjazdowe powinny być powiązane z aplikacją do automatycznego odczytywania numerów tablic rejestracyjnych i ostrzegania o 'wrażliwych' tablicach rejestracyjnych zawartych w bazie danych. Tak zorganizowany system pozwala zapobiegać przestępstwom dzięki bazie danych zawierającej nieuczciwych klientów. Według policji wyposażenie stacji w system monitoringu wpływa pozytywnie na poziom bezpieczeństwa w sensie prewencyjnym i bardzo pomaga w ustaleniu sprawcy.

Systemy monitoringu wizyjnego mogą być również integrowane z innymi systemami stosowanymi na stacjach benzynowych, takimi jak system kasowy czy dystrybucji paliwa. Znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa można uzyskać stosując zaawansowaną analizę obrazu czyli tzw. inteligencję poprzez wykorzystanie następujących funkcji: wykrywanie wałęsania się, przemieszczania się w zabronionym kierunku, wejście do zdefiniowanej strefy.


Prawidłowe zabezpieczenie stacji przed kradzieżą to nie tylko monitoring, ale również stworzenie odpowiednich procedur i przeszkolenie na takie okoliczności sprzedawców. Monitoring wizyjny z automatycznym przekierowaniem strumienia wideo do centrum nadzoru w sytuacjach krytycznych czy alarmowych, pozwala na podjęcie prawidłowej decyzji w centrum operacyjnym i bezzwłoczną interwencję. Bardzo ważnym aspektem jest automatyzacja procesu monitoringu, która nie absorbuje obsługi stacji, a pozwala w przypadku zaprogramowanych scenariuszy na łatwy nadzór nad typowymi procesami w obrębie stacji benzynowej.

Posiadamy doświadczenie we współpracy z operatorami sieci stacji benzynowych oraz przy tworzenie planu ochrony stacji benzynowej i wdrażaniu odpowiednich rozwiązań systemowych. W celu pomocy przy analizie zagrożeń i doborze rozwiązań prosimy o kontakt.


 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania