Rozwiązania dla sieci hoteli

 

Elektroniczne systemy zabezpieczeń instalowane w hotelach oraz innych obiektach noclegowych to ważny element dbania o bezpieczeństwo gości oraz zatrudnionego personelu. Analiza zagrożeń dla tego typu obiektów wskazuje, że najczęściej powtarzającymi się sytuacjami są te, które wymagają zwiększonej uwagi:

  • kradzieże dokonywane przez personel jak i przez osoby spoza hotelu
  • przebywanie w hotelu przez osoby nieuprawnione
  • nocowanie osób nieuprawnionych
  • akty wandalizmu
  • kontrola pracy pracowników
  • monitoring parkingu oraz dróg wewnętrznych
  • ograniczenie stref przebywania dla zdefiniowanych kategorii gości i pracowników
  • informowanie o zagrożeniu pożarowym
  • obiektywna weryfikacja zdarzeń mających miejsce na terenie hotelu

Lista zagrożeń, dla każdego obiektu może się różnić w zależności od jego typu, lokalizacji, charakterystyki gości itp. Niemniej wszyscy administratorzy, którzy zdecydowali się na instalację elektronicznych systemów zabezpieczeń, w tym systemu nadzoru wideo w swoich placówkach, bardzo chwalą sobie ich obecność. Ich prawidłowa instalacja i eksploatacja pozwalają na wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie ww. niepożądanych zjawisk.

W zdecydowanej większości obiektów, oprócz wymaganych systemów przeciwpożarowych oraz systemów nadzoru wizyjnego, instalowane są również dodatkowo systemy alarmowe oraz kontroli dostępu. Napływające z poszczególnych systemów informacje muszą być weryfikowane przez personel hotelu. Przy dużej rotacji pracowników umiejętność obsługi każdego z tych systemów, nawet na podstawowym poziomie, wymaga częstych i rozbudowanych szkoleń. W wielu przypadkach realizacja procedur szkoleniowych jest kosztowna i nie zawsze jest możliwa, dlatego istnieje potrzeba wdrożenia rozwiązań, które w przypadku wystąpienia określonego typu zdarzeń automatycznie powiążą informacje pochodzące z wielu systemów oraz pomogą podjąć właściwą decyzję, co do dalszego postępowania. Oprogramowanie VENO pozwala na wizualizację i archiwizację danych wychodzących z różnych systemów na jednej stacji roboczej i jednym lub kilku monitorach. To ogromne ułatwienie pracy personelu, którego nie absorbuje obsługa systemów elektronicznych zabezpieczeń, a całą swą uwagę mogą skoncentrować na podstawowych obowiązkach.


Wymiana danych pomiędzy systemami odbywa się w protokole TCP/IP, co daje dużą elastyczność i praktycznie nieograniczone możliwości w tworzeniu punktów nadzoru oraz dystrybucji danych generowanych przez systemy zabezpieczeń.

Ze względu na złożoność obiektów hotelowych, ich otwartość i ogólnodostępność, a z drugiej strony wysokie wymagania bezpieczeństwa, bardzo ważnym elementem wdrażania takich rozwiązań jest wybór partnera, który pomoże w profesjonalnym przygotowaniu analizy zagrożeń, przedstawi zalety i wady wybranych rozwiązań technologicznych, przeprowadzi nadzór nad prawidłową instalacją systemów oraz skonfiguruje, wdroży procedury i zapewni konserwacje systemu w trakcie eksploatacji. Aby wdrożenie systemów zabezpieczeń realnie pozwoliło zapobiec zagrożeniom, każdy z etapów wdrażania systemu musi być zrealizowany w sposób profesjonalny. Nieprawidłowy wybór technologii lub nieprawidłowa instalacja może być w trakcie eksploatacji systemu trudna do naprawienia.


 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania