Rozwiązania dla banków

 

Zdarzenia, które w największym stopniu zagrażają bezpieczeństwu placówek bankowych to m.in.:

  • wymuszenia wypłaty pieniędzy z kasy bankowej
  • włamania do placówek bankowych
  • problemy z zachowaniem klientów (obiektywna wideoweryfikacja zdarzeń)
  • oszustwa (identyfikacja i rozpoznanie osób podejrzewanych o bezprawne działanie)
  • akty wandalizmu (uszkodzenia bankomatów i urządzeń placówki)

Największym kapitałem każdego banku jest zaufanie jego klientów i poczucie, że zdeponowane tam środki są w pełni bezpieczne. Bezpieczeństwo to ma charakter wielowymiarowy. Plan ochrony obiektu bankowego składa się z bardzo wielu elementów i obejmuje takie systemy elektronicznych zabezpieczeń jak: system nadzoru wizyjnego, system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu, system przeciwpożarowy.

Jego opracowanie jest procesem złożonym i wymaga indywidualnego potraktowania każdej placówki. Niemożność stworzenia jednego planu ochrony dla wszystkich obiektów wynika z różnych charakterystyk oraz usytuowania topograficznego placówek, m.in. odległości do najbliższego posterunku policji, agencji ochrony mienia, straży pożarnej, z utrudnień na drogach dojazdowych oraz ewentualnych objazdach, czasu pracy, a także ograniczeń w dostępie do poszczególnych pięter lub pomieszczeń ze względu na przechowywane tam wartości materialne oraz niejawne dane w postaci różnych nośników. Kolejnym elementem różnicującym obiekty jest różny poziom zagrożenia. Dotyczy to zagrożeń spowodowanych zarówno siłami przyrody, jak i celowym działaniem człowieka (kradzieże, napady, włamania, akty wandalizmu). Prawidłowa analiza zagrożeń w obiekcie implikuje konieczność zastosowania odpowiednich środków ochrony technicznej w celu ich wyeliminowania.

 

Ważnym aspektem projektowania systemu jest integracja ww. systemów zabezpieczeń. Pozwala to na obsługiwanie wszystkich urządzeń z poziomu jednego interfejsu graficznego oraz automatyzację wielu procesów.

AAT HOLDING S.A. posiada doświadczenie w realizacji systemów monitoringu wizyjnego oraz zintegrowanych systemów dla obiektów o najwyższych standardach bezpieczeństwa, takich jak banki, obiekty wojskowe, placówki rządowe czy wytwórnie papierów wartościowych. W swojej ofercie posiadamy specjalistyczne kamery do ochrony bankomatów, a także własne rozwiązania do detekcji nieuprawnionego przebywania w przedsionkach bankomatowych. Koncepcja systemu monitoringu wizyjnego marki NOVUS dla obiektów rozproszonych (sieci placówek, oddziałów, filii) opiera się na pełnej centralizacji systemu zarządzania, pozwalając tym samym na wyeliminowanie lokalnej obsługi.

Zrealizowaliśmy wiele systemów bezpieczeństwa dla banków. Wiele z nich składa się z kilkuset placówek. Uczestniczymy także w konferencjach departamentów bezpieczeństwa i wdrażamy rozwiązania dla pojawiających się nowych zagrożeń.


 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania